ayse_sungur.jpg

HEJ BONNIERS KONSTHALL!

Vad kul att ni besöker min sida. För 1,5 år sedan hade jag avslutat en utbildning på Berghs och sonderade terrängen för att starta eget. Jag vände mig då till er för att höra om ni möjligtvis kunde behöva hjälp med att skapa kommunikation som når både hjärta och hjärna.  


I dag vikarierar jag som enhetschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka. Ett spännande uppdrag som ger mig möjligheten att vara med och förverkliga förvaltningens visioner om ett brett och angeläget kulturutbud som skapas utifrån medborgarens fokus. Mitt uppdrag går ut på att leda enheten Kultursamordning och stöd och arbeta utifrån ett interkulturellt arbetssätt för att fånga upp den mångfald och de olikheter som finns hos Botkyrkabornas behov i alla aktiviteter som vi arrangerar. Vikariatet pågår t o m maj 2021 och därefter hoppas jag kunna fortsätta att vara verksam inom kultursektorn. Drömmen vore att kunna arbeta mer med fokus på samtidskonst.


Ayşe

 

VAD KAN JAG ERBJUDA BONNIERS KONSTHALL?

KOMMUNIKATION

Jag har arbetat som projektledare på Riksteaterns kommunikationsavdelning, reporter på Sveriges Radio, pressekreterare vid Regeringskansliet och som informationshandläggare vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul. Tjänster som har lärt mig att planera, leda och följa upp det strategiska och praktiska kommunikationsarbetet samt samordna och driva projekt.


Jag kan ta fram kommunikationsstrategier, kommunikations- och aktivitetsplaner samt se till att informationen når berörda parter. Jag är van vid att vara ett strategiskt och kommunikativt stöd för medarbetare. Jag kan sätta verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställa en god kommunikation, såväl internt som externt. I en tid då vi dagligen blir överösta av tusentals budskap är det viktigt för mig att göra kommunikationen så lättförståelig och tydlig som möjligt.

MARKNADSFÖRING & REKLAM

Som marknadsförare har jag jobbat med marknadsföring och publikarbete. Som copywriter har jag arbetat med flera kunder på ett såväl strategiskt som operativt plan. Min största uppgift har varit att se till att tonaliteten hållit samman och att jag har varit konsekvent i det jag har producerat. Jag behärskar all direkt kommunikation oberoende av kanal och har erfarenhet av att producera nyheter och information i form av webb, nyhetsbrev, pressreleaser och tryckt information. Jag tycker om att ha ett stort ansvar under hela processen – från idé till färdig trycksak, annons eller webbplats.

PLANNING & STRATEGI

Jag hittar tanken bakom idén. Med andra ord, jag söker efter insikter och inspirerar den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

Jag sätter mig snabbt in och analyserar Bonniers Konsthalls verksamhet och processer för att sedan utveckla en digital strategi, d v s en handlingsplan för hur vi ska jobba systematiskt för att nå digital framgång. Jag definierar mål och arbetar kontinuerligt för att nå dessa. 

OPINION OCH PR

Jag har även en bakgrund som PR-konsult och politiskt sakkunnig. Tjänster som kräver stort samhällsengagemang, analytisk förmåga, grundlig omvärldsbevakning och en känsla för opinionsbildning. Att hela tiden tänka flera steg före och därmed leverera taktiska lösningar åt kund har varit en del av min vardag. Som PR-konsult har jag hjälpt uppdragsgivare att verka i den politiska miljön och skapa publicitet. Som konsult på Exportrådet (numera Business Sweden) har Sverigefrämjande varit min främsta arbetsuppgift. Jag har ordnat större events som inneburit stort ansvar, god fingertoppskänsla och mycket trollande med knäna. Som politiskt sakkunnig har jag huvudsakligen jobbat med strategisk kommunikation och gett stöd till statsråd genom att vara rådgivande, skriva tal och debattartiklar.

PERSONAL-, ARBETSMILJÖ- OCH EKONOMIANSVAR

Kommunikation är på många sätt avgörande för att kollegor och medarbetare ska känna sig motiverade och engagerade i organisationens mål och vision. För mig är det därför extra viktigt att jag är tydlig i min kommunikation. Jag får höra att jag har en fallenhet för att kunna motivera, skapa engagemang och förståelse hos mina kollegor och medarbetare för att vi tillsammans ska kunna nå uppsatta mål och uppdrag. Jag stöttar mina kollegor och medarbetare i deras arbete och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Jag gillar utvecklingsarbete och är mål- och resultatinriktad. Jag är strukturerad och systematisk i mitt arbete och har god förmåga att prioritera och fatta beslut. I min nuvarande roll som enhetschef deltar jag aktivt i ledningsgrupparbetet där jag bidrar till att både den egna verksamheten och förvaltningen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag.

 
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook