top of page

Mitt hjärta klappar för Botkyrka. Jag vill fortsätta arbeta för och med Botkyrkaborna men denna gång med strategisk kommunikation för att dels stärka kommunen som organisation och arbetsgivare, dels bygga upp Botkyrkas platsvarumärke.

Nedan har jag sammanfattat vad jag kan och vill hjälpa till med. 

Barn i konst klass

Strategisk kommunikation

Jag är nyfiken på människor och omvärlden. Jag tycker om att utforska, jämföra och analysera information och data för att kunna omvandla dem till insikter. Jag ställer ofta frågan ”Varför?” under arbetets gång, vilket driver processen framåt och ger nya perspektiv på utmaningar. Med hjälp av dessa insikter utvecklar jag en strategi som är så enkel att alla i organisationen kan förstå och minnas den. 

Strategin hjälper mig att rikta relevant kommunikation till rätt målgrupp via rätt kanaler och av rätt anledning.

I mediebruset är relevans viktigare än mängden inlägg jag publicerar. Det händer mycket i kommunen som jag vill dela med mig av, men vad är relevant för medborgarna? Relevant innehåll leder till ökat engagemang. När Botkyrkaborna känner sig lyssnade till och sedda vill de också vara delaktiga.

Kommunikativt stöd

Ledarskap är till stor del en fråga om kommunikation. Som strateg har jag en viktig roll i att vara ett kommunikativt stöd till olika delar av organisationen. Detta kan innebära att stödja chefer och ledningsgrupper, formulera budskap och genomföra omvärldsbevakning.

 

Under min tid i politiken arbetade jag nära förtroendevalda och chefer. Jag hanterade både proaktiva och reaktiva uppgifter gällande organisationens interna och externa relationer.

Lida.jpeg
Lida.jpeg

Varumärkesarbete

Botkyrka kommun är dessvärre i blåsväder igen. Dålig publicitet skadar varumärket och förtroendet. Jag tror inte på quick fixes. Att stärka kommunens varumärke kommer att ta tid. I stället för lager av kosmetika behöver varumärket byggas från grunden. Bilden av kommunen behöver förändras och där kommer strategisk kommunikation och ett genomgående värderingsarbete in i bilden. 
 

Parallellt med kommunens varumärkesresa kan det finnas ett värde i att, tillsammans med medborgarna, stärka platsvarumärket Botkyrka. 

bottom of page