ayse_sungur.jpg

HEJ BOTKYRKA KONSTHALL!

Vad kul att ni besöker min sida. För två år sedan hade jag just avslutat en utbildning på Berghs och sonderade terrängen för att starta eget. Jag vände mig då till er för att höra om ni möjligtvis kunde behöva hjälp med att skapa kommunikation som når både hjärta och hjärna.  

Som ni vet vikarierade jag t o m maj månad som enhetschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka. Ett spännande uppdrag som gav mig möjligheten att lära mig mer om ledarskap och personalansvar. 

Fr o m årsskiftet söker jag återigen uppdrag.

Ayşe 

 

JAG ERBJUDER ER EN BRED PALETT AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER

MARKNADSFÖRING & REKLAM

Jag har strategiskt och operativt ansvar när jag arbetar med olika projekt. Jag stöttar övriga funktioner inom marknad och sälj för att utveckla kundresan. 


Jag kopplar ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir framgångsrik och kostnadseffektiv. Jag skriver strategiska marknadsplaner och projektleder marknadsevent. Jag producerar sälj- och annonsmaterial.

Jag behärskar all direkt kommunikation oberoende av kanal och har erfarenhet av att producera nyheter och information i form av webb, nyhetsbrev, pressreleaser och tryckt information. Jag tycker om att ha ett stort ansvar under hela processen – från idé till färdig trycksak, annons eller webbplats.

Roller som jag har haft: Marknadsförare på Riksteatern, copywriter på reklambyrå och egen verksamhet. 

KOMMUNIKATION

I en tid då vi dagligen blir överösta av tusentals budskap är det viktigt för mig att göra kommunikationen så lättförståelig och tydlig som möjligt. Jag kan ta fram kommunikationsstrategier, kommunikations- och aktivitetsplaner samt se till att informationen når berörda parter. Jag är van vid att vara ett strategiskt och kommunikativt stöd för medarbetare och chefer. Jag kan sätta verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställa en god kommunikation, såväl internt som externt.


Roller som jag har haft: projektledare på Riksteaterns kommunikationsavdelning, reporter på Sveriges Radio P3, pressekreterare vid Näringsdepartementet och informationshandläggare vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul.

PLANNING & STRATEGI

Jag samlar in insikter och omvandlar dessa till besökarbehov som gör skillnad för era besökare. Samtidigt inspirerar jag den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Med andra ord, jag hittar tanken bakom idén. Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

Jag sätter mig snabbt in och analyserar konsthallens verksamhet och processer för att sedan utveckla en strategi för hur vi kan jobba systematiskt för att nå analog och digital framgång.

Roller som jag har haft: Politiskt sakkunnig, pressekreterare och konsult. 

OMVÄRLD, OPINION OCH PR

Jag tycker att det är kul att hålla mig uppdaterad på trender, omvärldsanalys och vad konkurrenter gör. Omvärldsbevakning är därför naturligt för mig och jag har förmågan att prioritera och förmedla det som är relevant till mina kollegor.

Jag förstår, bevakar och tittar närmare på samband samt förutspår hur omvärlden förändras och hur landskapet för konsthallars olika målgrupper kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

Jag hjälper kollegor att ta svåra beslut och hur organisationen ska kommunicera beslutet. Jag är bra på att förenkla och förpacka komplexa tankar till förståelig kommunikation.  

Jag har en förståelse för när varumärket ska kommunicera och när det inte ska göra det. Timing är lika viktigt som innehåll, meddelande och kanaler. Ibland är kommunikation inte lösningen. Att agera strategisk är minst lika viktigt.

Roller som jag har haft: Politiskt sakkunnig, pressekreterare, reporter, krönikör och PR-konsult. 

PERSONAL-, ARBETSMILJÖ- OCH EKONOMIANSVAR

Kommunikation är på många sätt avgörande för att kollegor och medarbetare ska känna sig motiverade och engagerade i organisationens mål och vision. För mig är det därför extra viktigt att jag är tydlig i min kommunikation. Jag får höra att jag har en fallenhet för att kunna motivera, skapa engagemang och förståelse hos mina kollegor och medarbetare för att vi tillsammans ska kunna nå uppsatta mål och uppdrag. Jag stöttar mina kollegor och medarbetare i deras arbete och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Jag gillar utvecklingsarbete och är mål- och resultatinriktad. Jag är strukturerad och systematisk i mitt arbete och har god förmåga att prioritera och fatta beslut. I min nuvarande roll som enhetschef deltar jag aktivt i ledningsgrupparbetet där jag bidrar till att både den egna verksamheten och förvaltningen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag.

Roller som jag har haft: Enhetschef.