DIGITAL STRATEG

Berghs School of Communication

DIGITALA AFFÄRER

HT 2018

 • Insyn i digital kommunikation och digitala affärsmodeller.

 • Individuellt projektarbete: Jag tog fram ett koncept och skapade min första e-shop – Ziggy. Den är inte igång utan är endast ett arbetsprov.

UX 1

HT 2018

 • Förståelse för processer, metoder och koncept inom user experience design och hur man skapar ett användararbete för digitala plattformar.

 • Projektarbete i grupp: Under kursens gång fick klassen en brief från TUI och vi arbetade sedan i grupper med att komma på olika lösningar i form av koncept, tjänster och prototyper. Den gruppen jag var med tog fram en chatbot.

SEO OCH INBOUND MARKETING

HT 2018

 • Grundläggande färdigheter inom SEO och Inbound Marketing.

 • Certifikat: Inbound Marketing, HubSpot och Google Analytics for beginners.

SOCIALA MEDIER OCH SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)

HT 2018

 • Grundläggande kunskaper inom organisk och betald räckvidd i sociala medier. Hur man ska tänka när man gör strategiska avvägningar för kanalval och budgetering samt kunna ta beslut om tillvägagångssätt för att nå maximal spridning.

 • Projektarbete i grupp: Ta fram och genomföra en Facebook-och Instragramkampanj för Berghs distanskurser.

PITCH & PRESENTATION

HT 2018

 • Kunskap i hur man bäst formulerar och framför sitt budskap för att sälja in en idé. Kursen efterliknande en skarp pitch-situation med målet att förbereda oss studenter inför arbetslivets pitcher.

 • Projektarbete i grupp: Kursen var kopplad till Konceptuveckling 1.

BERGHS EXPLORE

HT 2018

 • En kurs där studenter samarbetade multidisciplinärt för att skapa innovation- och kommunikationslösningar som byggde på Porters idé om Shared Value.

 • Berghs samarbetspartner var IoT Sverige.

 • Under kursens gång besökte varje studentgrupp sin tilldelade IoT-hub. 

 • Varje grupp levererade en innovation- och kommunikationsidé sprunget ur Shared Value. Se min grupps casefilm här

KONCEPTUTVECKLING 1-2

HT 2018 - VT 2019

 • Kunskap inom kreativa modeller och hur dessa kan användas för att öka idéhöjden inom digital konceptutveckling. Paketering av idé med syfte att delta i pitcher och delta i internationella tävlingar.

 • Projektarbete i grupp: Young Lions - tävlingsbidrag i form av casefilm.

 • Projektarbete i grupp: Brief från kund, presentation av PR-idé.

WEBBANALYS & KONVERTERINGSOPTIMERING 1-3

HT 2018 - VT 2019

 • Totalt tre kurser med syfte att ge arbetsförberedande kunskap inom webbanalys och konverterings-optimering. Vi fick möjlighet att fördjupa oss i avancerade funktioner i Google Analytics och använda våra nya kunskaper i praktiken, bl.a. genom att analysera en kunds webbplats.

 • Certifikat: Advanced Google Analytics.

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)

VT 2019

 • Grundläggande kunskaper inom betald marknadsföring för sökmotorer. Vi lärde oss att hantera verktygen och hur en strategi görs för effektiv betald marknadsföring.

 • Vi fick bl.a. praktiska kunskaper för att sätta upp ett Ad Words-konto och optimera det för högst effektivitet.

BESTÄLLARE AV DIGITALA TJÄNSTER

VT 2019

 • Kunskaper om beställarrollen inom digitala projekt. 

 • Kursen innefattade organisationskunskap, processförståelse, produktionsledning och insikter i ansvarsfördelning.

LIA

VT 2019

 • Praktiserat som UX-strateg på Creuna.

GROWTH HACKING

VT 2019

 • Förståelse för Dave McClures AARRR-ramverk och hur det kan användas för digital marknadsföring.

 • Förståelse för terminologin inom digital kommunikation.

 • Insikt i hur growth hacking-verktygen kan användas.

EXAMENSPROJEKT

VT 2019

 • Multidisciplinärt examensarbete under sex veckor.

 • Vår kund var Booli och briefen gick ut på att öka företagets varumärkeskännedom. 

 • Arbetet resulterade i en integrerad lösning med allt från analys till kreativa koncept, moodfilm och budget.

BERGHS FESTIVAL

VT 2019