HEJ IGEN KULTURHUSET STADSTEATERN!

Som ni vet har jag jobbat med något helt annat sedan juni 2020 men Kulturhuset Stadsteatern som arbetsplats och alla fina kollegor glömmer jag inte i första taget. 

​Efter en tids sjukskrivning är det snart dags för mig att gå tillbaka till arbetslivet. Jag är en strategisk allätare som är svag för research, omvärldsbevakning och att ta fram koncept och strategier.

Pandemin har utmanat Sveriges kulturliv i grunden samtidigt som Stockholm växer så det knakar. Hur når en av landets mest besökta kulturinstitutioner nya målgrupper? Hur kan Kulturhuset Stadsteatern bli bättre på att spegla befolkningen så att det blir ett hus för alla?  Dessa frågor klurade jag på redan när jag jobbade hos er sist men som jag gärna skulle vilja titta närmare på. Ett långsiktigt arbete som skulle hjälpa Kulturhuset Stadsteatern att flytta fram positionerna och bli en föregångare när det kommer till just jämlikhet, mångfald och representation.

Ayşe

 

ERBJUDANDE

STRATEGI

Jag är en kreativ problemlösa och har en god förmåga att se sammanhang. Jag kan förstå en utmaning och bryta ner den till en strategi som gör skillnad. Det viktigaste med en strategi är att den går att förverkliga. Den ska vara dynamisk, tillåta anpassningar och tillföra ett värde för verksamheten.

 

Jag omvärldsbevakar, tar fram analysmaterial till chefer och agerar sakkunnig i olika forum. Jag samarbetar med medarbetare och stöttar chefer för att omsätta verksamhetens behov till konkreta lösningar.

Roller som jag har haft: Politiskt sakkunnig, pressekreterare, PR-konsult, kommunikationsstrateg och enhetschef.

OMVÄRLD, OPINION OCH PR

Jag tycker att det är kul att hålla mig uppdaterad på trender, omvärldsanalys och vad konkurrenter gör. Omvärldsbevakning är därför naturligt för mig och jag har förmågan att prioritera och förmedla det som är relevant till mina kollegor.

Jag förstår, bevakar och tittar närmare på samband samt förutspår hur omvärlden förändras och hur landskapet för olika målgrupper kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

Jag hjälper kollegor att ta svåra beslut och hur organisationen ska kommunicera beslutet. Jag är bra på att förenkla och förpacka komplexa tankar till förståelig kommunikation.  

Jag har en förståelse för när varumärket ska kommunicera och när det inte ska göra det. Timing är lika viktigt som innehåll, meddelande och kanaler. Ibland är kommunikation inte lösningen. Att agera strategisk är minst lika viktigt.

Roller som jag har haft: Politiskt sakkunnig, pressekreterare, reporter, krönikör och PR-konsult. 

KOMMUNIKATION

I en tid då vi dagligen blir överösta av tusentals budskap är det viktigt för mig att göra kommunikationen så lättförståelig och tydlig som möjligt. Jag kan ta fram kommunikationsstrategier, kommunikations- och aktivitetsplaner samt se till att informationen når berörda parter. Jag är van vid att vara ett strategiskt och kommunikativt stöd för medarbetare och chefer. Jag kan sätta verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställa en god kommunikation, såväl internt som externt.


Roller som jag har haft: Projektledare på Riksteaterns kommunikationsavdelning, reporter på Sveriges Radio P3, pressekreterare vid Näringsdepartementet och informationshandläggare vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul.

MARKNADSFÖRING & REKLAM

Jag har strategiskt och operativt ansvar när jag arbetar med olika projekt. Jag stöttar övriga funktioner inom marknad och sälj för att utveckla kundresan. 


Jag kopplar ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir framgångsrik och kostnadseffektiv. Jag skriver strategiska marknadsplaner och projektleder marknadsevent. Jag producerar sälj- och annonsmaterial.

Jag behärskar all direkt kommunikation oberoende av kanal och har erfarenhet av att producera nyheter och information i form av webb, nyhetsbrev, pressreleaser och tryckt information. Jag tycker om att ha ett stort ansvar under hela processen – från idé till färdig trycksak, annons eller webbplats.

Roller som jag har haft: Marknadsförare på Riksteatern, copywriter på reklambyrå och egen verksamhet. 

PERSONAL-, ARBETSMILJÖ- OCH EKONOMIANSVAR

Som enhetschef deltog jag aktivt i ledningsgrupparbetet där jag bidrog till att både den egna verksamheten och förvaltningen utvecklades på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag. Jag skapade förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företrädde arbetsgivaren. Jag planerade, följde upp och utvecklade det uppdrag som enheten hade. Jag stöttade mina medarbetare i deras arbete och bedrev ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag coachade mina medarbetare regelbundet, verkade för att de tydligt såg sina arbetsuppgifter och hur var och en bidrog till enhetens arbetsresultat och utveckling.