ayse_sungur.jpg

HEJ IGEN KULTURHUSET STADSTEATERN!

Ja, vi känner ju varandra sedan tidigare. Som ni vet jobbar jag i dag med något helt annat men Kulturhuset Stadsteatern som arbetsplats och alla fina kollegor glömmer jag inte i första taget.


Min nuvarande anställning är tidsbegränsad och jag har redan börjat fundera på vad jag skulle vilja jobba med i nästa år. Jag tror att jag fortfarande har mycket att erbjuda er kommunikations- och marknadsavdelning, inte minst nu när ni är mitt uppe i en spännande förändringsresa med helt fantastiska möjligheter. 

Ayşe

 

ERBJUDANDE

KOMMUNIKATION

I en tid då vi dagligen blir överösta av tusentals budskap är det viktigt för mig att göra kommunikationen så lättförståelig och tydlig som möjligt. Jag kan ta fram kommunikationsstrategier, kommunikations- och aktivitetsplaner samt se till att informationen når berörda parter. Jag är van vid att vara ett strategiskt och kommunikativt stöd för medarbetare och chefer. Jag kan sätta verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställa en god kommunikation, såväl internt som externt.


Roller som jag har haft: projektledare på Riksteaterns kommunikationsavdelning, reporter på Sveriges Radio P3, pressekreterare vid Näringsdepartementet och informationshandläggare vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul.

PLANNING & STRATEGI

Jag samlar in insikter och omvandlar dessa till besökarbehov som gör skillnad för era besökare. Samtidigt inspirerar jag den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Med andra ord, jag hittar tanken bakom idén. Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

Jag sätter mig snabbt in och analyserar verksamhet och processer för att sedan utveckla en strategi för hur vi kan jobba systematiskt för att nå analog och digital framgång.

Roller som jag har haft: Politiskt sakkunnig, pressekreterare och konsult. 

MARKNADSFÖRING & REKLAM

Jag har strategiskt och operativt ansvar när jag arbetar med olika projekt. Jag stöttar övriga funktioner inom marknad och sälj för att utveckla kundresan. 


Jag kopplar ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir framgångsrik och kostnadseffektiv. Jag skriver strategiska marknadsplaner och projektleder marknadsevent. Jag producerar sälj- och annonsmaterial.

Jag behärskar all direkt kommunikation oberoende av kanal och har erfarenhet av att producera nyheter och information i form av webb, nyhetsbrev, pressreleaser och tryckt information. Jag tycker om att ha ett stort ansvar under hela processen – från idé till färdig trycksak, annons eller webbplats.

Roller som jag har haft: Marknadsförare på Riksteatern, copywriter på reklambyrå och egen verksamhet. 

OMVÄRLD, OPINION OCH PR

Jag tycker att det är kul att hålla mig uppdaterad på trender, omvärldsanalys och vad konkurrenter gör. Omvärldsbevakning är därför naturligt för mig och jag har förmågan att prioritera och förmedla det som är relevant till mina kollegor.

Jag förstår, bevakar och tittar närmare på samband samt förutspår hur omvärlden förändras och hur landskapet för olika målgrupper kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

Jag hjälper kollegor att ta svåra beslut och hur organisationen ska kommunicera beslutet. Jag är bra på att förenkla och förpacka komplexa tankar till förståelig kommunikation.  

Jag har en förståelse för när varumärket ska kommunicera och när det inte ska göra det. Timing är lika viktigt som innehåll, meddelande och kanaler. Ibland är kommunikation inte lösningen. Att agera strategisk är minst lika viktigt.

Roller som jag har haft: Politiskt sakkunnig, pressekreterare, reporter, krönikör och PR-konsult. 

PERSONAL-, ARBETSMILJÖ- OCH EKONOMIANSVAR

Som enhetschef deltar jag aktivt i ledningsgrupparbetet där jag bidrar till att både den egna verksamheten och förvaltningen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag. Jag leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Jag planerar, följer upp och utvecklar det uppdrag som enheten har. Jag stöttar mina medarbetare i deras arbete och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag coachar mina medarbetare regelbundet, verkar för att de tydligt ser sina arbetsuppgifter och hur var och en bidrar till enhetens arbetsresultat och utveckling.

 
 
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook