HEJ FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA!

Jag heter Ayse och har arbetat med kommunikation och marknadsföring i 20 år. Min största drivkraft är att få lära mig nya saker som jag inte hade någon aning om och som jag inte ens räknade med att komma i kontakt med. Detta märks tydligt i mitt CV och det förklarar också varför jag för två år sedan valde att sätta mig vid skolbänken igen, denna gång för att bli ännu vassare på digital marknadsföring. 


Och jag fortsätter att utmana mig själv. Idag är jag enhetschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka. Ett tidsbegränsat uppdrag som ger mig möjligheten att lära mig mer om ledarskap och personalansvar. Innan dess arbetade jag som strateg på Kulturhuset Stadsteaterns marknadsavdelning. 

Jag vill även fortsättningsvis ha lyxen att få lära mig nya saker, jobba med smarta, inspirerande och roliga kollegor. Där jag får använda mig av min kärlek till storytelling och scenkonst för att skapa kommunikation och marknadsföring som når både hjärta och hjärna. Och det är här ni på Forum för levande historia kommer in i bilden. För jag är säker på att vi kan göra många bra saker tillsammans. 

Ayşe 

 

VAD KAN JAG ERBJUDA ER?

PERSONAL-, ARBETSMILJÖ- OCH EKONOMIANSVAR

Som enhetschef deltar jag aktivt i ledningsgrupparbetet där jag bidrar till att både den egna verksamheten och förvaltningen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag. Jag leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Jag planerar, följer upp och utvecklar det uppdrag som enheten har. Jag stöttar mina medarbetare i deras arbete och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag coachar mina medarbetare regelbundet, verkar för att de tydligt ser sina arbetsuppgifter och hur var och en bidrar till enhetens arbetsresultat och utveckling.

KOMMUNIKATION

Jag har arbetat som pressekreterare vid Regeringskansliet, informationshandläggare vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul, projektledare på Riksteaterns kommunikationsavdelning och reporter på Sveriges Radio. Tjänster som har lärt mig att planera, leda och följa upp det strategiska och praktiska kommunikationsarbetet samt samordna och driva projekt.

I en tid då vi dagligen blir överösta av tusentals budskap är det viktigt för mig att göra kommunikationen så lättförståelig och tydlig som möjligt. Den ska vara enkel. Allt ska vara på enkelska.

PLANNING & STRATEGI

Jag söker efter insikter och inspirerar den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Med andra ord, jag hittar tanken bakom idén. Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

Jag sätter mig in i Forum för levande historias tidigare och nuvarande kommunikationsarbete och processer. Tillsammans med mina kollegor utvecklar vi en kommunikationsstrategi, d v s en plattform för hur vi ska jobba systematiskt för att nå framgång, både analogt och digitalt. Vi definierar mål och arbetar kontinuerligt för att nå dessa. 

MARKNADSFÖRING & REKLAM

Som marknadsförare har jag jobbat med marknadsföring och publikarbete. Mitt fokus har alltid varit att nå nya målgrupper. 


Som copywriter har jag arbetat med flera kunder på ett såväl strategiskt som operativt plan. Min största uppgift har varit att se till att tonaliteten hållit samman och att jag har varit konsekvent i det jag har producerat.


Jag behärskar all direkt kommunikation oberoende av kanal och har erfarenhet av att producera nyheter och information i form av webb, nyhetsbrev, pressreleaser och tryckt information. Jag tycker om att ha ett stort ansvar under hela processen – från idé till färdig trycksak, annons eller webbplats.

OPINION OCH PR

Jag har även en bakgrund som PR-konsult och politiskt sakkunnig. Tjänster som kräver stort samhällsengagemang, analytisk förmåga, grundlig omvärldsbevakning och en känsla för opinionsbildning. Att hela tiden tänka flera steg före och därmed leverera taktiska lösningar åt kund har varit en del av min vardag.


Som PR-konsult har jag hjälpt uppdragsgivare att verka i den politiska miljön och skapa publicitet. Som konsult på Exportrådet (numera Business Sweden) har Sverigefrämjande varit min främsta arbetsuppgift.


Jag har ordnat större events som inneburit stort ansvar, god fingertoppskänsla och mycket trollande med knäna. Som politiskt sakkunnig har jag huvudsakligen jobbat med strategisk kommunikation och gett stöd till statsråd genom att vara rådgivande, skriva tal och debattartiklar.