Hej Making Waves!

Att få lära mig saker som jag inte hade någon aning om och som jag inte ens räknade med att komma i kontakt med är min viktigaste drivkraft. Det förklarar också varför jag efter så många år i yrkeslivet valde att ta en paus för att bli vassare på digital marknadsföring. 

Jag gick ut Berghs i somras och kontaktade då er i hopp om att få kunna träffa er.  Jag jobbar idag som strateg på Kulturhuset Stadsteaterns marknadsavdelning där jag får vara med på en otroligt spännande förändringsresa som kommer att bli synlig under hösten 2020. Jag söker för närvarande inget jobb men är öppen för uppdrag efter sommaren 2021.

Ayşe Sungur

 

Vad kan jag erbjuda Making Waves?

Planning

Jag samlar in insikter som omvandlas till kundbehov och affärsmöjligheter som gör skillnad för våra kunder. Samtidigt inspirerar jag den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Med andra ord, jag hittar tanken bakom idén.


Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

Omvärldsanalys

Jag tycker att det är kul att hålla mig uppdaterad på trender, omvärldsanalys och vad konkurrenter gör. Omvärldsbevakning är därför naturligt för mig och jag har förmågan att prioritera och förmedla det som är relevant till mina kollegor och kunder.

Jag förstår, bevakar och tittar närmare på samband samt förutspår hur omvärlden förändras och hur landskapet för våra olika kunder kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

Strategi

Jag är insatt i hur varumärke och affär samverkar. Jag är analytiskt och strategiskt lagd, med förståelse kring kundresor och olika mediers samverkan.


Jag sätter mig snabbt in och analyserar kundens verksamhet och processer för att sedan utveckla en strategi för hur vi ska jobba systematiskt för att nå analog och digital framgång. 

Med min kreatörsbakgrund är jag övertygad om att även kreativiteten måste bottna i en strategi för att bli framgångsrik. Idéer ska ha en grogrund att växa i och helst kunna utvecklas för framtiden.

Marknadsföring

Jag har strategiskt och operativt ansvar när jag arbetar med olika projekt. Jag stöttar övriga funktioner inom marknad och sälj för att utveckla kundresan. 


Jag kopplar ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir framgångsrik och kostnadseffektiv.


Jag skriver strategiska marknadsplaner och projektleder marknadsevent. Jag producerar sälj- och annonsmaterial.

Kommunikation

Jag tar fram kommunikationsstrategier, kommunikations- och aktivitetsplaner samt ser till att informationen når berörda parter. Jag sätter verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställer en god kommunikation, såväl internt som externt. 

Jag behärskar all direkt kommunikation oberoende av kanal och har erfarenhet av att producera nyheter och information i form av webb, nyhetsbrev, pressreleaser och tryckt information. Jag tycker om att ha ett stort ansvar under hela processen – från idé till färdig trycksak, annons eller webbplats.

Copywriting

Jag hyser en stor kärlek till språket och till riktigt bra idéer. Jag sätter mig snabbt in i varumärkets verklighet och skriver texter till alla upptänkliga kanaler.

Jag har jobbat både strategiskt och operativt med en bredd av uppdrag och kanaler. Från koncept, workshops, kreativa kampanjer, budskapsplattformar, content till webbsidor, DR-utskick, annonser, sociala medier-inlägg och manus till filmer.

 
 

©2020 by Ayse Sungur. Proudly created with Wix.com