top of page
ayse_foto_matilda_rahm_edited.jpg

Hej!

Efter 25 år i arbetslivet är det svårt att placera mig i ett fack. Den röda tråden genom yrkeslivet har ändå varit min breda kompetens inom kommunikationsområdet i kombination med mitt stora samhällsintresse. 

bottom of page