jake-weirick-Q_RBVFFXR_g-unsplash_edited_edited.jpg
 

KOMMUNIKATION ÄR EN STÄNDIGT PÅGÅENDE PROCESS

Det är inte den med den fetaste budgeten som vinner utan den som är bäst på att kommunicera. Det räcker inte längre med att ha ett välformulerat budskap och en piffig payoff. Eller tvåvägskommunikation för den delen.

Det handlar om relationer.


Så innan du börjar fundera över hur du vill kommunicera, fundera först på vem du är på festen. Den som bara pratar om sig själv? Den tystlåtna? Den gapiga? Den känslosamma? Eller den som faktiskt är kul, inlyssnande och inte har något emot att dela med sig av sina tankar, känslor, framgångar och misslyckanden? 


Kommunikation går alltså inte ut på att övertyga din omgivning om hur bra du är på någonting utan den går ut på att umgås. Att våga väcka tankar och känslor hos dina målgrupper. Vara aktiv och delta i samtalet. Och sist men inte minst, att vara beredd på feedback. Bra som dålig.