top of page

Erbjudande

Step up_edited.jpg

Strategi

Strategibegreppet används vitt och brett och har blivit luddigare än någonsin. Det används oftast för att beteckna någon form av långsiktig plan eller planeringsaktivitet som leder till någon sorts långsiktigt mål och ofta inbegriper någon sorts förändring. För mig handlar strategiarbetet om att identifiera och förstå min spelplan, definiera vad jag bör göra för att göra mål och slutligen ta hem pokalen.

 

Som strateg samlar jag in insikter som omvandlas till kundbehov och affärsmöjligheter som gör skillnad för kunder. Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål.

Image by Kiana Bosman

Omvärldsanalys

Det händer saker hela tiden och överallt. Jag gillar att ha koll på händelser och processer i omvärlden. Med omvärldsanalyser kan jag hjälpa organisationen att bli bättre på att identifiera behoven, kartlägga utbudet på marknaden, se hur andra organisationer arbetar samt vara uppdaterad om viktiga och aktuella samhällstrender.

 

När jag arbetar med omvärldsanalyser hanterar jag ett brett informationsflöde för att identifiera händelser och situationer i och utanför verksamheten för att sedan tolka dem utifrån ett större perspektiv. Jag bedömer händelsers relevans, informerar och sammanställer underlag för chefer och ledningsgrupper.

Image by Gauravdeep Singh  Bansal

Kommunikativt ledarskap

Ledarskap är kommunikation. Jag ägnar en stor del av min arbetstid åt att kommunicera – i alltifrån möten till medarbetarsamtal och informell feedback i lunchrummet. Trots det är det långt ifrån alla chefer som har spetskompetens inom kommunikation och det är inte alltid som organisationer inser hur essentiell den här aspekten är.

 

I mitt ledarskap är det viktigt för mig att engagera medarbetare i dialog, ge och söka återkoppling, involvera berörda i beslutsfattandet och vara öppen och närvarande.

bottom of page