Erbjudande

Idé- och konceptutveckling

Idéer är ingen bristvara hos mig. Jag har anlitats för idégenerering på egen hand men gillar att stöta och blöta idéer tillsammans med kund. Inget är så kul som att kläcka ur sig idé efter idé, tänja gränserna, pröva motsatser och testa vad som håller. När idén väl är spikad börjar nästa roliga fas - att levandegöra idén så att den blir kommersiellt lyckad.

Strategi

Jag är insatt i hur varumärke och affär samverkar. Jag är analytiskt och strategiskt lagd med förståelse kring kundresor och olika mediers samverkan.


Jag sätter mig snabbt in och analyserar kundens verksamhet och processer för att sedan utveckla en strategi, d v s en handlingsplan, för hur jag ska jobba systematiskt för att nå analog och digital framgång. 

Med min kreatörsbakgrund är jag övertygad om att kreativiteten måste bottna i en strategi för att bli framgångsrik. Idéer ska ha en grogrund att växa i och helst kunna utvecklas för framtiden.

Planning

Jag samlar in insikter som omvandlas till kundbehov och affärsmöjligheter som gör skillnad för kunder. Samtidigt inspirerar jag den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Med andra ord, jag hittar tanken bakom idén.


Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

Marknadsföring

Jag har strategiskt och operativt ansvar när jag arbetar med olika projekt. Jag stöttar övriga funktioner inom marknad och sälj för att utveckla kundresan. 


Jag kopplar ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir framgångsrik och kostnadseffektiv.

Omvärldsanalys

Jag tycker att det är kul att hålla mig uppdaterad på trender, omvärldsanalys och vad konkurrenter gör. 

Jag förstår, bevakar och tittar närmare på samband samt förutspår hur omvärlden förändras och hur landskapet  kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

Copywriting

Jag hyser en stor kärlek till språket och till riktigt bra idéer. Jag sätter mig snabbt in i varumärkets verklighet och skriver texter till alla upptänkliga kanaler.

Jag har jobbat både strategiskt och operativt med en bredd av uppdrag och kanaler. Från koncept, workshops, kreativa kampanjer, budskapsplattformar, content till webbsidor, DR-utskick, annonser, sociala medier-inlägg och manus till filmer.

Kommunikation

Jag tar fram kommunikationsstrategier, kommunikations- och aktivitetsplaner samt ser till att informationen når berörda parter. Jag sätter verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställer en god kommunikation, såväl internt som externt. 

Jag behärskar all direkt kommunikation oberoende av kanal och har erfarenhet av att producera nyheter och information i form av webb, nyhetsbrev, pressreleaser och tryckt information. 

 
 

©2020 by Ayse Sungur. Proudly created with Wix.com