MÅNGA FÄRGER PÅ PALETTEN

Jag har haft förmånen att jobba på många spännande platser och med flera olika frågor att det inte går att placera mig i ett enda fack. Från och med hösten är jag tillgänglig för nya utmaningar och jag är i första hand intresserad av uppdrag som senior kommunikationsstrateg, senior kreativ strateg, senior projektledare eller kommunikationschef.

 

KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING

Jag har arbetat med kommunikation, både operativt och strategiskt, i över 20 år. Jag erbjuder spetskompetens inom alla steg i ett kommunikationsprojekt. Från ax till limpa. Jag hjälper dig att stärka relationen med dina målgrupper genom varumärkesbaserad och långsiktig kommunikation. I praktiken innebär det att jag sätter verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställer en god kommunikation, såväl internt som externt. Jag är med och utvecklar, driver och implementerar kommunikationsstrategier. Jag analyserar kommunikationsbehov och formulerar budskap samt planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser.

Jag kopplar ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir framgångsrik och kostnadseffektiv. Jag stöttar övriga funktioner inom marknad och sälj för att utveckla kundresan. 

STRATEGI

Jag är insatt i hur varumärke och affär samverkar. Jag är analytiskt och strategiskt lagd med förståelse kring kundresor och olika mediers samverkan.


Jag sätter mig snabbt in och analyserar kundens verksamhet och processer för att sedan utveckla en strategi, d v s en handlingsplan, för hur jag ska jobba systematiskt för att nå analog och digital framgång. 

Med min kreatörsbakgrund är jag övertygad om att kreativiteten måste bottna i en strategi för att bli framgångsrik. Idéer ska ha en grogrund att växa i och helst kunna utvecklas för framtiden.

IDÉ- OCH KONCEPTUTVECKLING

Idéer är ingen bristvara hos mig. Jag har anlitats för idégenerering på egen hand men gillar att stöta och blöta idéer tillsammans med kund. Inget är så kul som att kläcka ur sig idé efter idé, tänja gränserna, pröva motsatser och testa vad som håller. När idén väl är spikad börjar nästa roliga fas - att levandegöra idén så att den blir kommersiellt lyckad.

PLANNING

Jag samlar in insikter som omvandlas till kundbehov och affärsmöjligheter som gör skillnad för kunder. Samtidigt inspirerar jag den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Med andra ord, jag hittar tanken bakom idén.


Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

OMVÄRLDSANALYS

Jag tycker att det är kul att hålla mig uppdaterad på trender, omvärldsanalys och vad konkurrenter gör. ​Jag förstår, bevakar och tittar närmare på samband samt förutspår hur omvärlden förändras och hur landskapet  kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

PERSONAL-, ARBETSMILJÖ- OCH EKONOMIANSVAR

Kommunikation är på många sätt avgörande för att kollegor och medarbetare ska känna sig motiverade och engagerade i organisationens mål och vision. För mig är det därför extra viktigt att jag är tydlig i min kommunikation. Jag får höra att jag har en fallenhet för att kunna motivera, skapa engagemang och förståelse hos mina kollegor och medarbetare för att vi tillsammans ska kunna nå uppsatta mål och uppdrag. Jag stöttar mina kollegor och medarbetare i deras arbete och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Jag gillar utvecklingsarbete och är mål- och resultatinriktad. Jag är strukturerad och systematisk i mitt arbete och har god förmåga att prioritera och fatta beslut. I min nuvarande roll som enhetschef deltar jag aktivt i ledningsgrupparbetet där jag bidrar till att både den egna verksamheten och förvaltningen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag.

 
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook