MÅNGA FÄRGER PÅ PALETTEN

Efter över 20 år i arbetslivet är det svårt att placera mig i ett enda fack. Jag har haft förmånen att jobba med kommunikation, marknadsföring, reklam, PR och press på olika arbetsplatser och inom olika branscher. Jag är en strategisk allätare som är svag för research, omvärldsanalys och projektledning.

 

STRATEGI

Jag har en god förmåga att se sammanhang. Jag kan förstå en utmaning och bryta ner den till en strategi som gör skillnad. Det viktigaste med en strategi är att den går att förverkliga. Den ska vara dynamisk, tillåta anpassningar och tillföra ett värde för verksamheten.


Jag är en kreativ problemlösare som har lätt för att prioritera rätt frågor utifrån den rådande agendan. Jag omvärldsbevakar, tar fram analysmaterial till chefer och agerar sakkunnig i olika forum. Jag samarbetar med medarbetare och stöttar chefer för att omsätta verksamhetens behov till konkreta lösningar.

OMVÄRLDSANALYS

Jag hanterar ett brett informationsflöde för att identifiera händelser och situationer i och utanför verksamheten för att sedan tolka dem utifrån ett större perspektiv. Jag ringar in trender och beteenden samt tar reda på vad konkurrenter gör. ​Jag förutspår hur omvärlden förändras och hur landskapet kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna. Jag bedömer händelsers relevans, informerar och sammanställer underlag för medarbetare, chefer och ledningsgrupper.

PLANNING

Jag samlar in insikter som omvandlas till kundbehov och affärsmöjligheter som gör skillnad för kunder. Samtidigt inspirerar jag den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Med andra ord, jag hittar tanken bakom idén.


Jag säkerställer att processerna hålls samman ur ett helhetsperspektiv och att de ständigt utvecklas i riktning mot uppsatta mål och en föränderlig framtid.

IDÉ- OCH KONCEPTUTVECKLING

Idéer är ingen bristvara hos mig. Jag har anlitats för idégenerering på egen hand men gillar att stöta och blöta idéer tillsammans med kund. Inget är så kul som att kläcka ur sig idé efter idé, tänja gränserna, pröva motsatser och testa vad som håller. När idén väl är spikad börjar nästa roliga fas - att levandegöra idén så att den blir kommersiellt lyckad.

KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING

Jag har arbetat med kommunikation, både operativt och strategiskt, i över 20 år. Jag erbjuder spetskompetens inom alla steg i ett kommunikationsprojekt. Från ax till limpa. Jag hjälper dig att stärka relationen med dina målgrupper genom varumärkesbaserad och långsiktig kommunikation. I praktiken innebär det att jag sätter verksamhetens strategier och mål i ett sammanhang och säkerställer en god kommunikation, såväl internt som externt. Jag är med och utvecklar, driver och implementerar kommunikationsstrategier. Jag analyserar kommunikationsbehov och formulerar budskap samt planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser.

Jag kopplar ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir framgångsrik och kostnadseffektiv. Jag stöttar övriga funktioner inom marknad och sälj för att utveckla kundresan. 

PERSONAL-, ARBETSMILJÖ- OCH EKONOMIANSVAR

Kommunikation är på många sätt avgörande för att kollegor och medarbetare ska känna sig motiverade och engagerade i organisationens mål och vision. För mig är det därför extra viktigt att jag är tydlig i min kommunikation. Jag får höra att jag har en fallenhet för att kunna motivera, skapa engagemang och förståelse hos mina kollegor och medarbetare för att vi tillsammans ska kunna nå uppsatta mål och uppdrag. Jag stöttar mina kollegor och medarbetare i deras arbete och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Jag gillar utvecklingsarbete och är mål- och resultatinriktad. Jag är strukturerad och systematisk i mitt arbete och har god förmåga att prioritera och fatta beslut. I min nuvarande roll som enhetschef deltar jag aktivt i ledningsgrupparbetet där jag bidrar till att både den egna verksamheten och förvaltningen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag.