UTBILDNING

DIGITAL STRATEG

Berghs School of Communication

 • Digitala affärer (Vi fick i uppgift att starta en e-shop.)

 • UX 1 (User Experience)

 • SEO och inbound marketing

 • Sociala medier och social media marketing (SMM)

 • Pitch och presentation

 • Berghs Explore (kund: IoT Sverige)

 • Konceptutveckling 1-2 

 • Webbanalys och konverteringsoptimering 1-3

 • Search engine marketing (SEM)

 • Beställare av digitala tjänster

 • LIA (Jag praktiserade som UX-strateg på Creuna.)

 • Growth hacking

 • Examensprojekt (kund: Booli)

 • Berghs festival

COMMUNICATION MANAGEMENT

Bergh School of Communication

​Executiveutbildning som gav mig ett helhetsperspektiv och de insikter, inspiration och färdigheter som behövs för att jobba som kommunikationschef. 

Utbildningen gav ökad förmåga att

 • bygga upp, leda och inspirera en framgångsrik kommunikationsavdelning.

 • vägleda och utveckla ledningsgruppens medlemmar i kommunikation.

 • utveckla hela organisationens kommunikativa förmåga internt och i samspel med omvärlden.

 • ta ansvar för en verksamhets kommunikation ur ett helhetsperspektiv samt att arbeta i en ledningsgrupp.

COPYWRITING

Berghs School of Communication

Grundläggande praktiska kunskaper och färdigheter inom följande områden:

 • Kreativitet och idégenerering

 • Kommersiell kommunikation

 • Reklamskribentens roller

 • Projektbeskrivningar

 • Språk och retorik

CERTIFICAT D'ÉTUDES POLITIQUES (CEP)

Läsår i Aix-en-Provence/Marseille där jag studerade bl.a. statsvetenskap, geopolitik, internationella relationer och politisk filosofi.

FIL. KAND. STATSVETENSKAP OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

Stockholms universitet

Jag har studerat många olika ämnen som franska, psykologi, socialantropologi, nationalekonomi, statistik, förvaltningsrätt, statsvetenskap och internationella relationer vid Stockholms, Uppsala och Umeå universitet.

 

Arbetsprover från Berghs