©2019 by Ayse Sungur. Proudly created with Wix.com

Utbildning

Digital strateg

Berghs School of Communication

 • Digitala affärer

 • UX1

 • SEO och inbound marketing

 • Sociala medier och social media marketing (SMM)

 • Pitch och presentation

 • Berghs Explore (kund: IoT Sverige)

 • Konceptutveckling 1-2 

 • Webbanalys och konverteringsoptimering 1-3

 • Search engine marketing (SEM)

 • Beställare av digitala tjänster

 • LIA (praktiserade som UX-strateg på Creuna)

 • Growth hacking

 • Examensprojekt (kund: Booli)

 • Berghs festival

Communication management

Bergh School of Communication

​Executiveutbildning som gav fördjupade kunskaper i bl.a. omvärldsförändringar, strategisk kommunikation och yrkesområdets nya utmaningar. Utbildningen gav ökad förmåga att ta ansvar för en verksamhets kommunikation ur ett helhetsperspektiv samt att arbeta i en ledningsgrupp.

Copywriting

Berghs School of Communication

Grundläggande praktiska kunskaper och färdigheter inom följande områden:

 • Kreativitet och idégenerering

 • Kommersiell kommunikation

 • Reklamskribentens roller

 • Projektbeskrivningar

 • Språk och retorik

Certificat d'études politiques (CEP)

Institut d'études politiques (IEP)

Läsår i Aix-en-Provence/Marseille där jag studerade bla. statsvetenskap, geopolitik, internationella relationer och politisk filosofi.

Fil. kand. statsvetenskap och internationella relationer

Stockholms universitet

Jag har studerat många olika ämnen som franska, psykologi, socialantropologi, nationalekonomi, statistik, förvaltningsrätt, statsvetenskap och internationella relationer vid Stockholms, Uppsala och Umeå universitet.