top of page

Utbildning

Våren 2023

Barnrättsstrategutbildning | Sylvia Carlsdotter

2022-2023

Botkyrka kommuns ledarutbildning | Gällöfsta Perlan

2018-2019

Digital strateg | Berghs School of Communication

Utbildningen bestod bl.a. följande kurser: Digitala affärer, UX, SEMM, SEO, SMM, inbound marketing, webbanalys, konverteringsoptimering och examensprojekt.

2014

Communication Management | Berghs School of Communication

Executiveutbildning som gav mig ett helhetsperspektiv och de insikter, inspiration och färdigheter som behövs för att jobba som kommunikationschef. 
Utbildningen gav ökad förmåga att:

  • bygga upp, leda och inspirera en framgångsrik kommunikationsavdelning.

  • vägleda och utveckla ledningsgruppens medlemmar i kommunikation.

  • utveckla hela organisationens kommunikativa förmåga internt och i samspel med omvärlden.

  • ta ansvar för en verksamhets kommunikation ur ett helhetsperspektiv samt att arbeta i en ledningsgrupp.

Hösten 2010

Copywriting | Berghs School of Communication

Grundläggande praktiska kunskaper och färdigheter inom följande områden:

  • kreativitet och idégenerering

  • kommersiell kommunikation

  • reklamskribentens roller

  • projektbeskrivningar

  • språk och retorik

1995-1996

Certificat d'Études Politiques (CEP) | Institut d'études politiques/IEP  (Sciences Po Aix)

Läsår i Aix-en-Provence/Marseille där jag studerade bl.a. statsvetenskap, geopolitik, internationella relationer och politisk filosofi.

1992-1997

Fil. kand. statsvetenskap och internationella relationer | Stockholms universitet

Olika ämnen som franska, psykologi, socialantropologi, nationalekonomi, statistik, förvaltningsrätt, statsvetenskap och internationella relationer vid Stockholms, Uppsala och Umeå universitet.

bottom of page